محصول منتخب برای پیش نمایش کاربران

این یک پیش نمایش برای کاربران است برای مشاهده تمامی امکانات و قابلیت های قالب روی این محصول کلیک نمایید. به منظور افزایش درک شما از این قالب، در این برنامه تمامی قابلیت ها نمایش داده شده است.

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر

عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر

عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر

عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر

عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر
عنوان های هدینگ با سایزهای مختلف برای زیبایی بیشتر

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

 1. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 2. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 3. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 4. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 5. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

 • طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 • طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 • طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی
 • طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.
طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به‌عنوان عنصری از ترکیب‌بندی برای پُر کردن صفحه و ارائهٔ اولیهٔ شکل ظاهری و کلیِ طرح سفارش‌گرفته‌شده‌استفاده می‌کند، تا ازنظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و اندازهٔ قلم و ظاهرِ متن باشد.

تغییرات نسخه ۲٫۰٫۰: (۱۳۹۹/۰۱/۳۰) 

 1. بروزرسانی با وردپرس تا نگارش ۵.۴
 2. بروزرسانی با آخرین ورژن افزونه های مورد نیاز
 3. بروزرسانی با آخرین ورژن هسته پنل تنظیمات قالب از ورژن ۲.۶ به ۲.۷
 4. بروزرسانی قالب به آخرین ورژن بوت استرپ ۴.۴.۱
 5. رفع مشکل پرش روی منوها در حالت دسکتاپ در سایز های بالای ۲۲ اینچ
 6. رفع مشکل افزونه ستاره دهی در زمان غیر فعال بودن
 7. افزودن قابلیت بهینه سازی سایت برای حذف کدهای غیر ضروری در تنظیمات قالب
 8. افزودن قابلیت مدیریت باکس های بالای صفحه اصلی و صفحات درونی در تنظیمات قالب
 9. افزودن اسلایدر تمام صفحه به صفحه اصلی با قابلیت فعال و غیرفعال سازی
 10. افزودن اسلایدر محصولات ویژه
 11. افزودن اسلایدر ویژه به صفحه اصلی با قابلیت فعال و غیرفعال سازی
 12. افزودن قابلیت کپی خودکار پسورد فایل ها
 13. افزودن گالری برنامه ها با قابلیت لایت باکس، تمام تصویر، پخش خودکار، بزرگنمایی
 14. افزودن قابلیت مدیریت فعالسازی سایدبار در حالت موبایل و اولویت بندی آن نسبت به بدنه اصلی مطلب
 15. افزودن کپچا به فرم تماس
 16. بهبود استایل های ابزارک نوشته ها و دسته ها
 17. بهبود بهینه سازی استایل های بخش ابزارک های دسته بندی و منویی دیفالت بخش سایدبار وردپرس
 18. بهبود استایل ابزارک جستجو
 19. بهبود بخش دیدگاه ها به پیشرفته ترین امکانات مخصوصا سایت های دانلود
 20. ایجاد ساختار جدید برای زمانی که دیگاه ها بسته باشند.
 21. ایجاد فایل سوالات متداول خریداران و ایجاد داکیومنت قوی تر برای نصب قالب

برای مشاهده تصاویر محصول به صورت عرضی هم می توانید روی این لینک کلیک کنید.

Cody and his sister April decide they want a dog. They head down to the local pet store and have a look around. The owner of the shop is a nice old man named Mr. Smith. He walks over and greets Cody and April. Mr. Smith leads them to the back of store where the two dogs are. One of them is a very big bulldog named Buster. The other is a very tiny chihuahua named Teacup.Cody agrees, then tells April her shoelace is untied. When April looks down, he runs off and gets a head start.

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازيم و بنیادش براندازیم

به سه چيز هرگز نميرسيد : بستن دهان مردم، جبران همه ى شكست ها، رسيدن به همه آرزوها سه چيز حتما به تو ميرسد : مرگ، نتيجه عملت، رزق و روزى

از دوست جدید رازت را پنهان کن از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را … چون اولی “باورت” را نشانه می گیرد دومی “قلبت” را

یک استکان بوسه داغ یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه یک پیاله گل سرخ یک کف دست نان صداقت از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 3 میانگین: 4]
Windows 10 minimum system requirements
 • Processor:1 gigahertz (GHz) or faster
 • RAM:1 gigabyte (GB) (32-bit) or 2 GB (64-bit)
 • Free hard disk space:16 GB
 • Graphics card:Microsoft DirectX 9 graphics device with WDDM driver
 • A Microsoft account and Internet access

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل . . .سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

پسورد فایل فشرده : downloadkian.com

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
اشتراک در
اطلاع از
guest
12 نظرات
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فردین
فردین
4 سال ها پیش

خریدار گرامی قالب: این پیام توسط مدیر پین شده است تا نسبت به دیگر نظرات در بالاتری سطج قرار بگیرد و راحت تر دیده شود. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

بیژن مرتضوی
بیژن مرتضوی
4 سال ها پیش

این پیام توسط مدیر بسته شده است. طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

نگار فروتن
نگار فروتن
4 سال ها پیش

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

الهه خامی
الهه خامی
4 سال ها پیش

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

علی کریمی
علی کریمی
4 سال ها پیش

طرح‌نما یا لورم ایپسوم به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود.

درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.